Lågdager

0

De mörka partierna i en bild. Jmf. högdager.