Kvadratisk rasterpunkt

0

Rasterpunktens form ger rastret olika egenskaper (vanligast är den runda punkten).