Kulörsystem

0

,System för att skapa, ange eller beskriva kulörer, till exempel RGB (additativt), CMYK (subtraktivt) eller CIE.