Kulörsammansättning

0

Vilken sammansättning av våglängder ett ljus har.