Krympning

0

Innebär att man krymper ett ursparat utrymme för undvika misspass (se ursparning/svällning).