Kontrastverkan

0

Ett kulörfenomen som innebär att en kulör kan uppfattas på olika sätt beroende på hur de omgivande kulörerna ser ut.