Kontinuerliga toner

0

Toner som saknar tydliga tonsteg.