Koning

0

Ett tryckfenomen som har med mangligen av tryckpappret i varje färgverk. Konkret innebär det att den första delfärgen blir bredare än den sista vilket påverkar passet i trycket.