Komprimeringsgrad

0

Vid förstörande komprimeringsmetoder (se JPEG) kan man ange graden av hur lite information som fås ta bort.