Komprimering

0

Uttryck för dataomkodning som innebär att man reducerar informationen i en fil på algoritmisk väg. Komprimering ‘packning’ av en fil kan vara ett lämpligt alternativ för att snabba upp en transport/filöverföring eller reducera behovet av lagringsutrymme.