Kerning

0

Att minska avståndet mellan enstaka bokstäver i ett ord. Kallas den process som justerar avståndet mellan bokstäver i ett ord i avsikt att förbättra ordbilden.