Kemiskt förprovtryck

0

Motsatsen till digitalt förprovtryck. Kemiska förprovtryck görs utifrån de tryckfilmer som ligger till grund för trycket.