Karaktärisering

0

Alla tryckpressar har alltid någon form av säregenhet. Detta tar man hänsyn till genom att karakterisera tryckprocessen och tryckpressens egenskaper.