JPEG

0

Joint Photographic Experts Group. En bildförstörande komprimeringsmetod för att spara bilder. Fungerar som ett fristående bildformat.