Interpolation

0

,Kallas den omberäkningsprocess som sker vid upplösningsförändringar, exempelvis när man lägger till eller drar ifrån information i en digital bild på matematisk väg.