Inläsningsupplösning

0

,Beroende på önskad rastertäthet ställs inläsningsupplösningen in, som mäts/avläses i ppi (se PPI). Det är två faktorer man tar hänsyn till vid inläsningen: Samplingsfaktor och skalningsfaktor. Med dessa faktorer bestämmer man pixeltätheten per tum.