Infärgning

0

Uttryck för när tryckfärg överförs till tryckformen.