Indirekt tryckförfarande

0

Exempelvis ‘offset’; ett tryckförfarande där färgen överförs via en gummidukscylinder till tryckpappret.