Indexerad färg

0

Används i bilder. Dessa bilder innehåller upp till 256 olika kulörer som indexerats med nummer utifrån en palett som lagrats med i bildfilen.