Iläggningskanten

0

Den kant av papperet som matas in först i tryckpressen.