Iläggare

0

Den del som matar in papperet i tryckpressen.