Högdager

0

Benämning på de ljusare partierna i en bild.