Histogram

0

Grafisk representation av tonfördelningen i en digital bild.