Grånivåer

0

Det antal grå toner som kan återges i intervallet mellan vitt och svart i en gråskalebild eller tonskala.