Fulltonsdentsitet

0

Tonomfånget i ett färgtryck kan densitetsmätas för att kontrollera att färghållningen och färgmängden är korrekt under själva tryckprocessen. En förutsättning för att kulör- och tryckprofiler förblir relevanta. Mäts med en densitometer.