Fuktvatten

0

Används vid våtoffsettryckning för att skilja tryckande ytor från icke-tryckande.