FTP

0

File Transfer Protokoll. Ett överföringssäkert transportprotokoll för dataöverföring via internet.