Fotospektrometer

0

Kulörmätare. Mäter kulörers spektrala sammansättning. Används även för att generera ICC-profiler.