Förprovtryck

0

Ett prov på en trycksak innan tryck. Används för granskning av hur den färdiga trycksaken kommer att te sig. Provtryck kan framställas digitalt mot skrivare eller från fotosatt tryckfilm.