Flatbäddsscanner

0

Som namnet anger, en typ av scanner där originalet läggs på en platt glasskiva för inläsning.