Filmframkallning

0

Metod genom vilken den latenta bilden i en fotografisk emulsion framträder. I framkallaren ingår reduktionsmedel, som reducerar silverbromiden till metalliskt silver.