Film

0

Grafisk film används som original för tryckformsframställning.