Färg

0

Fysisk form av kulör, exempelvis tryckfärg. Se även Kulör. I dagligt tal säger vi färg när vi egentligen menar kulör. Jämför med engelskans paint och color.