Falsning

0

När man på maskinell väg viker pappersark.