Extensions

0

Insticks-/tilläggsprogram som utökar funktionaliteten i andra program.