Exponeringstid

0

Den tid det tar att exponera exempelvis en tryckplåt för att få ett korrekt resultat.