Exponeringspunkt

0

Den punkt som en sättares eller skrivares laserstråle exponerar. Exponeringspunkterna är de punkter som bygger upp rasterpunkten.