Exponering

0

Term som används för att beskriva den tid ljuset påverkar en ljuskänslig yta.