Etsning

0

Teknik för framställning av djuptrycksformar med hjälp av kemisk behandling.