Emulsionssida

0

Den sida som är preparerad med ett ljuskänsligt skikt på en grafisk film.