Elliptisk rasterpunkt

0

Rasterpunkt som är elliptisk istället för cirkelformad. Formen på rasterpunkten ger rastret olika egenskaper.