Efterbearbetning

0

Den process när ett papper efterbehandlas för att uppnå speciella ytegenskaper och kvaliteter.