Densitometer

0

Ett mätinstrument som mäter punktförstoring och fulltonsdensitet.