Datorplattform

0

Allmänt uttryck för operativsystem i en dator, exempelvis Windows, MacOS etc.