CMYK

0

Jämför med ‘Subtraktivt kulörsystem’ i denna ordlista. C=Cyan, Y=Yellow, M=Magenta, K=Keycolor (svart nyckelfärg). I dagligt tal talar man om RGB bilder (jmf. Additativt kulörsystem) och CMYK bilder. Bilder du ser på en bildskärm betraktas i formatet RGB när du ändrar (konverterar) bildläget (kulörrymden) från RGB till CMYK så är resultat du betraktar endast en simulering av de effekter ett kulörrymdbyte medför, eftersom bildskärmar inte kan återge bilder i en subtraktiv kulörrymd. Vad är syftet med att konvertera bilder från RGB till CMYK? Jo, eftersom bilder i en trycksak kräver en subtraktiv kulörrymd för att kunna reproduceras. Vad man ska komma ihåg är att en s.k. CMYK-profil (inställning) tas fram utifrån ett tryckeris produktionsutrustning (referenser/kalibrering) och det papper/media (referenser) som kommer att användas till trycksaken.