CCD-matris

0

En uppsättning CCD-celler som placerats i ett rutsystem där varje CCD-cell ger en pixel. Används främst i digitala kameror.