C-formaten

0

Kuvertformaten har anpassats till A-formaten och finns i tre olika serier: B, C och E. Exempelvis inryms ett E4-kuvert i ett C4-kuvert, som i sin tur inryms i ett B4-kuvert.