Bigning

0

Vid högre ytvikt gör man en vikmarkering före falsning för att undvika falssprickor och för att få en snygg vikning.