Bestruket

0

Ett bestruket papper har försetts med ett eller flera skikt med en blandning av krita och lera för att få en jämnare yta och goda tryckegenskaper. En högre mängd bestrykning och finare pigment ger högre bildtrycksegenskaper.