Bestruket papper

0

Ett papper som fått ytan förhandlad med ett bindemedel för att få bättre tryckegenskaper